Regulamin

Niniejszy sklep internetowy działający pod adresem http://www.wideodomofon-vidos.pl, prowadzony przez Eurocom Piotr Dukat z siedzibą w Krakowie (kod: 31-276), ul. Na Zielonki 15A/2, REGON 362240979, NIP 945-15-69-072. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z przeglądarką stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, Przeglądarka powinna akceptować ciasteczka (cookies).

3. Sklep internetowy www.wideodomofon-vidos.pl umożliwia zakup artykułów elektronicznych, RTV i AGD, innych produktów oferowanych przez Sklep. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

4. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

5. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sklepem.

7. Zakładający konto oraz dokonujący zakupów w Sklepie Klient akceptuje Regulamin.

8. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

9. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie (dotyczy Klientów, którzy nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem Sklepu) jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży).

10. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez Eurocom Piotr Dukat do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) oraz do celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, będący osobą fizyczną, składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych.

II. Ceny

1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami).

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

III. Zamówienie

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego w koszyku zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.

2. Zamówienia w Sklepie można składać również w formie e-mailowej przez 24 godziny na dobę przez cały rok, przesyłając je na adres shop@wideodomofon-vidos.pl

3. Złożone Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem w przeciągu od 1 do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od chwili dostarczenia Zamówienia na serwer Sklepu.

4. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu.

5. Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

6. Informacje zawarte na stronie www.wideodomofon-vidos.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:

a) Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 6 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar.
b) W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.
c) Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.wideodomofon-vidos.pl.
d) Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej.

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 6 lit c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, a w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe Sklepu (lub po zapłacie przez serwisy współpracujące ze (Sklepem), bądź potwierdzenia złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze.

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia towaru jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych. Jeśli Klient wybiera płatność przelewem, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje wysłane do realizacji - przy czym termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia po wpływie pełnej ceny na konto bankowe Sklepu.

4. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania towaru w różnych terminach, z czym może się również wiązać dodatkowa opłata za dostawę towaru. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

6. W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone. (W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.)

V. Formy płatności

1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- przelew na konto bankowe

Dane do wpłaty na konto bankowe:

Eurocom
ul. Na Zielonki 15A/2, 31-270 Kraków
BRE Bank SA - mBank
14 1140 2004 0000 3602 7581 8541

- płatność online  (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
- płatność przy odbiorze towaru od kuriera 

Karty płatnicze:

- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- MasterCard Electronic
- Maestro

 

2. Podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta zawierający wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj:

dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem,
numer konta bankowego Sklepu, na które Klient dokonuje wpłaty,
nazwę i adres właściciela rachunku,
tytuł zapłaty,
w przypadku kosztu transportu ustalanego indywidualnie - dopłata za dodatkowe usługi, itp.
3. Sklep zastrzega sobie możliwość poboru zadatku na poczet realizacji zamówienia.

VI. Dostawa i koszty transportu

1. O koszcie transportu i dostawy Klient informowany jest przy zakupie (treść opisu przedmiotu) lub poprzez e-mail, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Klient decyduje się na zawarcie umowy sprzedaży po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu.

2. Koszt transportu uzależniony jest od odległości do miejsca dostawy, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.

3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów dostawy. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki.

4. Towar dostarczany jest w paczkach, w większości przypadków do samodzielnego montażu.

5. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia towaru i jego montażu.

6. Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia przesyłek. Zakres obowiązku kuriera ogranicza się do rozładowania przywiezionej przesyłki, bez wniesienia.

7. Klient ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku braku lub uszkodzenia towaru należy, w obecności Kuriera, sporządzić protokół reklamacyjny, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia przesyłki/towaru. Należy również skontaktować się z obsługą Sklepu informując o zdarzeniu wysyłając e-mail na adres shop@wideodomofon-vidos.pl.

8. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności jego utratą.

9. Dopuszczalny jest również odbiór osobisty przez Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca oraz terminu odbioru.

10. Przy zamówieniu powyżej 900zł brutto możliwy jest dowóz towaru na terenie Krakowa GRATIS.

VII. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres shop@wideodomofon-vidos.pl

b. w formie pisemnej, na adres EUROCOM Piotr Dukat, ul. Na Zielonki 15A/2, 31-270 Kraków.


Data:...................................Miejscowość...........

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dane Konsumenta:

Imię: ………………………………………………

Nazwisko: ……………………………………….

Ulica: ……………………………………………..

Miejscowość: ………………………….:……….

Kod: ………………………………………………

Telefon: ………………………………………….

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja/My(*) …………………………………………………………………………………….......................... zam.

………………………………………………………….............…………………. niniejszym zgodnie z art. 27

ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, odstępuję/odstępujemy od umowy
sprzedaży zawartej dnia ……………........................................…………… następującej rzeczy:


Ilość Opis towaru

…………………….. ………………………………………………............................................................

…………………….. ………………………………………………………………….………………………..

…………………….. …………………………………………………………………………………………...

 

 

Proszę o zwrot kwoty: ………………………………….....…………..zł.

(słownie:………………………………………………………………………………………………………….)

Przelewem na konto bankowe o nr:

………………………………………………………..................................................................................…

 

 

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:

EUROCOM
ul. Na Zielonki 15A/2.
31-270 Kraków

14. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny, lub kontakt mailowy na adres: shop@wideodomofon-vidos.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

15. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony.

16. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

VIII. Reklamacje

1. Wszystkie towary są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

3. Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres: Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury VAT lub paragonu, karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia.

6. Czas realizacji reklamacji jest zależny zarówno od Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków , jak i od producenta i określony jest szczegółowo w karcie gwarancyjnej.

7. Podmiotem odpowiedzialnym za uznanie bądź nie uznanie reklamacji jest Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków.

8. Sklep odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru z umową wyłącznie w chwili jego wydania; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Klient traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem sześciu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

IX. Poufność danych i polityka prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) dane osobowe podane w formularzu Zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków do celów marketingowych iewidencyjnych.

2. Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych sobowych osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Klienta, z wyjątkiem gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.wideodomofon-vidos.pl

4. Warto pamiętać: po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link "wyloguj" znajdujący się w prawym menu nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta Nigdy nie zwracamy się do Użytkowników o udostępnienie nam loginu lub hasła. W sieci jest wiele osób które mogą chcieć uzyskać od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom.

5. Usuwanie danych: Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia po zalogowaniu oraz usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych przez witrynę sklepu Eurocom Piotr Dukat.

6. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-270 Kraków związane z realizacją Zamówienia i obsługą Klienta.

5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 (12) 429 39 04.

X. Postanowienia końcowe.

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

3. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

5. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z umową sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.wideodomofon-vidos.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Eurocom Piotr Dukat z siedzibą w Krakowie (kod: 31-270), ul. Na Zielonki 15A/2.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl